Partnerët tanë janë

Ambiciozë, shumë të motivuar dhe me rritje të shpejtë!

Ndërsa detyra jonë është t’u ndihmojmë të vazhdojnë të rriten

Lexoni më shumë

Kompani me të cilat punojmë

Punojmë në nivel ndërkombëtar me kompani të cilat ofrojnë produkte dhe shërbime me cilësi të lartë dhe të cilët janë liderë në treg në veprimtarinë e tyre. Këtu bëjnë pjesë:

  • Prodhimi i trupave ndriçues
  • Prodhimi i elektrikës dhe elektronikës
  • Prodhimi i reklamave ndriçuese
  • Prodhues të pajisjeve origjinale (OEM)
  • Industria për distribuimin e energjisë
  • Tregu për konstruksione speciale
  • Kompani për inxhiniering
  • Arkitektura dhe plannifikimi
  • Kompani për shitje me shumicë
  • IoT (Interneti i gjërave – Internet of things), PoE (Furnizim përmes – Power over Ethernet)

Përfaqësuesit zyrtarë

Për momentin jemi duke punuar si përfaqësues zyrtarë të kompanive vijuese në rajone të ndryshme gjeografike:

Tridonic

Nuk e përfaqësojmë këtë kompani në Bullgari 

ElectroTerminal

Nuk e përfaqësojmë këtë kompani në Bullgari 

A dëshironi të zgjeroheni në tregje të reja apo ta rrisni praninë e produkteve dhe shërbimeve tuaja në tregjet ekzistuese?

Dëshirojmë të mësojmë më shumë për këtë!

Oferta jonë vazhdimisht rritet! 

Ndërsa ne gjithmonë kërkojmë industri të reja dhe tregje për të pushtuar!

Le të bisedojmë se si mund t’i ndihmojmë kompanisë tuaj të zhvillohet!

Na kontaktoni