За нас бизнесът
не е само ситуация
в която всички страни получават.

Бизнесът означава да помагаме на нашите партньори. Бизнесът означава способността да се определи какво е необходимо и да се предоставят решения за вашите компании.

Прочетете какво правим

Business

Какво правим

Ние сме международна агенция за услуги, която подпомага развитието на бизнеса на нашите партньори и тяхното разширяване на пазара.

Ние помагаме на нашите партньори да спечелят нови географски зони и по-добре да проникнат в съществуващите пазари, насочваме ги към позиционирането си на пазара и напълно улесняваме тяхната промоция и процесите свързани с продажбите на крайните потребители.

Понастоящем ние представляваме нашите партньори в Албания, България, Кипър, Гърция и Македония.

Услуги

Ние помагаме на бизнеса ви да расте

Искате ли да увеличите пазарния си дял? Искате ли вашите продукти и услуги да бъдат поставени в нови географски райони?

Нашите партньори избират Force Link за своя търговски представител, защото знаят, че когато ги представляваме, тяхната мисия става наша мисия! Ние поемаме ролята на официален представител в избрания регион и инвестираме всички наши ресурси, за да увеличим тяхните продажби.

Ние популяризираме вашите продукти и услуги

Искате ли да увеличите видимостта на вашите продукти и услуги? А да получите нови потенциални клиенти?

Помагаме на нашите партньори да проникнат по-добре на пазара чрез пазарни проучвания и анализи, директен маркетинг и целенасочена промоция. Ние заставаме зад продуктите и услугите на нашите партньори и се стремим да представим тяхната стойност на новите потенциални клиенти.

Улесняваме вашите продажби

Нуждаете се от помощ при установяване на по-ефективни и ефикасни процеси на продажба? Искате да имате стабилни разходи за продажби?

Продажбата е това, което знаем най-добре! Идентифицираме нови възможности, сключваме договори и следим всички дейности, свързани с продажбите. Това означава, че приемаме улесняването на цялосните продажни процеси на продуктите и услугите на нашите партньори.
Когато нашите партньори растат, ние растеме. Ето защо искаме високи цели и големи предизвикателства.

Укрепваме вашите взаимоотношения с вашите клиенти

Искате ли да укрепите и подобрите сътрудничеството с вашите клиенти? Или да намерите конструктивен начин да се справите със сложните взаимоотношения?

Force Link спестява ценно време и ресурси на своите партньори, като улеснява отношенията им с клиентите и изгражда стабилно бизнес сътрудничество между фирмите. Разработваме и поддържаме сътрудничество между нашите партньори и техните клиенти и решаваме предизвикателствата, които възникват по време на този процес, като по този начин се осигуряват трайни и продуктивни взаимоотношения.

Ние помагаме на вашите служители да използват напълно потенциала си

Искате ли да подобрите ефективността на служителите си?

Предлагаме учебни и обучителни дейности, които ще помогнат на вас и вашите служители да постигнат по-висока производителност и ефективност. Обучаваме вашите служители, за да разберат точно на какво трябва да се съсредоточи тяхната индивидуална работа и как да използват това, с цел да допринесат за растежа на компанията. Също така, предлагаме и обучения за продуктите и услугите, които промотираме.

Force Link 
ръст на приходите от продажби 

Не съществува такова нещо като условия за стабилна продажба! Може да има само статистически данни, които се движат нагоре или надолу! За нас стабилна фирма е компания, която постоянно се разраства и увеличава статистиката за продажбите си!
Графиката по-долу показва как увеличаваме годишните приходи от продажби на нашите партньори от 2012 г. насам (комбинирани статистически данни за всички наши партньори)

31.05%
93.85%
53.77%
52.14%
18.33%
26.60%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Можете да се движите хоризонтално около таблицата, за да видите други подробности.